Bất động sản cho thuê tại Việt Nam

Tìm theo tiêu chí: Nhà đất cho thuê .

38,833 bất động sản

Võ Hữu Lợi;Mai Bá Hương;Vườn Thơm cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000.)
xưởng(1.200m2;1.400m2,1.600m2; 2.000m2) đường Tỉnh Lộ 10,Láng Le Bàu Cò,Lê Đình Chi;Kênh A
xưởng(1.200m2;1.400m2,1.600m2; 2.000m2) đườngVỉnh Lộc, Võ Văn Vân,Tỉnh Lộ 10
cho thuê: 5 nhà xưởng(2.500m2;3.000m2,4.000m2:5.000m2) đường Trần Đại Nghĩa.
xưởng(160m-200m-300m) Đường số 8, đường số 6, đường số 4, đường số 10, liên khu 5-6,liên khu 4-5
Cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường Mã Lò quận Bình Tân
Cho thuê: 3 nhà xưởng đường (160m-200m-300m) Phạm Đăng Giảng quận Bình Tân
kênh trung ương;Trần Văn Giàu;Võ Hữu Lợi;Mai Bá Hương; Thanh Niên, Vườn Thơm
Đình Nghi Xuân,Bình Trị Đông,Gò Xoài, Miếu Gò Xoài,  Chiến Lược,Tân Kỳ Tân Qúy, Phạm Đăng Gỉang
xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2) đường Tỉnh Lộ 10,Láng Le Bàu Cò,Lê Đình Chi;Kinh A,Trần Văn Giàu
Cho thuê kho xưởng (500m2)25 tr/tháng Huyện Bình Chánh(đườngNguyển Cửu Phú)
cho thuê: 4 nhà xưởng(1.200m2;1.400m2,1.600m2; 2.000m2)Tỉnh Lộ 10 Bình Chánh
Cho thuê kho xưởng (800m2)36 tr/tháng Huyện Bình Chánh (đườngVỏ Văn Vân)
Cho thuê kho xưởng (800m2)36 tr/tháng Huyện Bình Chánh(đường Kinh Trung Ương)
5 nhà xưởng(2.500m2;3.000m2,3.500m2;4.000m2:5.000m)Trần Đại Nghĩa.
Cho thuê nhà xưởng Mã Lò – Hương Lộ 2 quận Bình Tân(800m2)
Cho thuê kho xưởng (600m2)27 tr/tháng Huyện Bình Chánh(đường Kinh A)
cho thuê: 3 nhà xưởng đường  Đất Mới quận Bình Tân
Cho thuê nhà xưởngBình long quận Bình Tân(160m2)
cho thuê: 3 nhà xưởng đường AO ĐÔI,đường 18B,Đất Mới  quận Bình Tân.
Nhận bản tin BĐS qua email
TÍNH NĂNG HỖ TRỢ