+75.555 tin đăng mới hàng tháng | +10.000 thành viên mới hàng tháng | Thứ Hai, 15/07/2024
Cho thuê nhà đất tại Huyện bình chánh

Tìm theo tiêu chí: Nhà đất cho thuê tại Huyện bình chánh . Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Huyện bình chánh.

922 bất động sản
cầu cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2) đường Nguyển Cửu Phú huyện Bình Chánh
cầu cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2) đường Nguyển Cửu Phú huyện Bình Chánh
Diện tích: 500 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0938920690
Giá: 25 Tr
09/07/2024
Cho thuê kho xưởng (800m2)36 tr/tháng Huyện Bình Chánh (đường Vỉnh lộc)
Cho thuê kho xưởng (800m2)36 tr/tháng Huyện Bình Chánh (đường Vỉnh lộc)
Diện tích: 800 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0909514375
Giá: 36 Tr
09/07/2024
Cho thuê kho xưởng (800m2)36 tr/tháng Huyện Bình Chánh(đường Kinh Trung Ương)
Cho thuê kho xưởng (800m2)36 tr/tháng Huyện Bình Chánh(đường Kinh Trung Ương)
Diện tích: 800 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0919538375
Giá: 36 Tr
09/07/2024
Cho thuê kho xưởng (800m2)36 tr/tháng Huyện Bình Chánh (đườngVỏ Văn Vân)
Cho thuê kho xưởng (800m2)36 tr/tháng Huyện Bình Chánh (đườngVỏ Văn Vân)
Diện tích: 800 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0919538375
Giá: 36 Tr
09/07/2024
Cho thuê kho xưởng (2.000m2)125 tr/tháng Huyện Bình Chánh(đườngTrần Đại Nghĩa)
Cho thuê kho xưởng (2.000m2)125 tr/tháng Huyện Bình Chánh(đườngTrần Đại Nghĩa)
Diện tích: 2000 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0909514375
Giá: 90 Tr
09/07/2024
Cho thuê kho xưởng (600m2)32tr/tháng Huyện Bình Chánh(đường Lại Hùng Cường)
Cho thuê kho xưởng (600m2)32tr/tháng Huyện Bình Chánh(đường Lại Hùng Cường)
Diện tích: 600 m2
Loại: Cho thuê đất làm nhà xưởng
Vị trí: Huyện bình chánh
0909514375
Giá: 32 Tr
09/07/2024
Cho thuê kho xưởng (600m2)32 tr/tháng Huyện Bình Chánh đường Kinh A
Cho thuê kho xưởng (600m2)32 tr/tháng Huyện Bình Chánh đường Kinh A
Diện tích: 600 m2
Loại: Cho thuê đất làm nhà xưởng
Vị trí: Huyện bình chánh
0938807368
Giá: 32 Tr
09/07/2024
Cho thuê kho xưởng(1.200m2 )75 tr/tháng Trần Văn Gìau Huyện Bình Chánh
Cho thuê kho xưởng(1.200m2 )75 tr/tháng Trần Văn Gìau Huyện Bình Chánh
Diện tích: 1200 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0938807368
Giá: 75 Tr
09/07/2024
Cho thuê kho xưởng (800m2)45 tr/tháng Huyện Bình Chánh (đường Vỏ Văn Vân)
Cho thuê kho xưởng (800m2)45 tr/tháng Huyện Bình Chánh (đường Vỏ Văn Vân)
Diện tích: 800 m2
Loại: Cho thuê đất làm nhà xưởng
Vị trí: Huyện bình chánh
0938807368
Giá: 45 Tr
09/07/2024
Xưởng mới xây cho thuê khu vực bình chánh(500m2;600m2,800m2;1.000m2.)Kinh A;Vườn Thơm,Lê Đình Chi
Xưởng mới xây cho thuê khu vực bình chánh(500m2;600m2,800m2;1.000m2.)Kinh A;Vườn Thơm,Lê Đình Chi
Diện tích: 1000 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0905318028
Giá: 65 Tr
09/07/2024
3 nhà xưởng(160m-200m-300m)đường Liên Ấp 1-2-3, 1A,Tây Lân, Bến Lội, Cây Cám
3 nhà xưởng(160m-200m-300m)đường Liên Ấp 1-2-3, 1A,Tây Lân, Bến Lội, Cây Cám
Diện tích: 0 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0938807368
Giá: Thỏa thuận
09/07/2024
cho thue kho xưởng giá re quận  bỉnh tân 300m giá 17tr
cho thue kho xưởng giá re quận bỉnh tân 300m giá 17tr
Diện tích: 0 m2
Loại: Cho thuê đất làm nhà xưởng
Vị trí: Huyện bình chánh
0938807368
Giá: Thỏa thuận
09/07/2024
cho thuê: 5 nhà xưởng(2.500m2;3.000m2,3.500m2;4.000m2:5.000m2)Hương Lộ 80
cho thuê: 5 nhà xưởng(2.500m2;3.000m2,3.500m2;4.000m2:5.000m2)Hương Lộ 80
Diện tích: 3000 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0919538375
Giá: 150 Tr
09/07/2024
xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2) đường Liên Ấp 1,2 ;1A;1B,Vỉnh Lộc;Lại Hùng Cường, Vỏ Văn Vân
xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2) đường Liên Ấp 1,2 ;1A;1B,Vỉnh Lộc;Lại Hùng Cường, Vỏ Văn Vân
Diện tích: 0 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0938807368
Giá: Thỏa thuận
09/07/2024
xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2.)Tỉnh Lộ 10,Láng Le Bàu Cò,Trần Văn Giàu
xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2.)Tỉnh Lộ 10,Láng Le Bàu Cò,Trần Văn Giàu
Diện tích: 0 m2
Loại: Cho thuê đất làm nhà xưởng
Vị trí: Huyện bình chánh
0938807368
Giá: Thỏa thuận
09/07/2024
kho xưởng cho thuê (1.800m2)120 tr/tháng Đường Nguyễn Cửu Phú Huyện Bình Chánh
kho xưởng cho thuê (1.800m2)120 tr/tháng Đường Nguyễn Cửu Phú Huyện Bình Chánh
Diện tích: 1800 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0938807368
Giá: 120 Tr
09/07/2024
Cho thuê kho xưởng (1.600m2)72 tr/tháng Huyện Bình Chánh ( gần đường Vườn Thơm)
Cho thuê kho xưởng (1.600m2)72 tr/tháng Huyện Bình Chánh ( gần đường Vườn Thơm)
Diện tích: 1600 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0919538375
Giá: 72 Tr
09/07/2024
Lê Đình Cẩn,đường 18B,Lê Văn Quế, Tân Hòa Đông(160m-200m-300m)
Lê Đình Cẩn,đường 18B,Lê Văn Quế, Tân Hòa Đông(160m-200m-300m)
Diện tích: 0 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0938807368
Giá: Thỏa thuận
09/07/2024
5 nhà xưởng(2.500m2;3.000m2,3.500m2;4.000m2:5.000m)Trần Đại Nghĩa.
5 nhà xưởng(2.500m2;3.000m2,3.500m2;4.000m2:5.000m)Trần Đại Nghĩa.
Diện tích: 2500 m2
Loại: Cho thuê nhà xưởng trang trại
Vị trí: Huyện bình chánh
0919538375
Giá: 125 Tr
09/07/2024
Cho thuê kho xưởng (500m2)25 tr/tháng Huyện Bình Chánh(đường Võ Văn Vân)
Cho thuê kho xưởng (500m2)25 tr/tháng Huyện Bình Chánh(đường Võ Văn Vân)
Diện tích: 0 m2
Loại: Cho thuê đất làm nhà xưởng
Vị trí: Huyện bình chánh
0909514375
Giá: Thỏa thuận
09/07/2024